חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות כלכליות - שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה

מגמה נוספת המתפתחת בשנים האחרונות בעולם ובישראל, היא שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה.

בישראל מדובר בנשים, חרדים, ערבים, בדואים, עולים, בעלי מוגבלויות, בני נוער ומבוגרים בני הגיל השלישי. אוכלוסיות אלו שונות זו מזו במאפיינים רבים: מוצא לאומי, אתני ועדתי, מגדר מעמד חברתי-כלכלי, גיל, יכולות פיזיות, אמונות דתיות, תרבות ועוד.

התפיסה של העסקת מגוון עובדים, המשתרשת בעולם העבודה, דוגלת בקבלת כל סוגי העובדים כדי לנצל את מאגר כוח האדם במשק באופן מיטבי, תוך כדי יצירת סביבת עבודה רב תרבותית המתאימה לכולם. על פי תפיסה זו קבוצות עבודה הטרוגניות, בעלות נקודות מבט מגוונות, הן כלי לקידום יצירתיות וחדשנות ארגונית וליצירת תקשורת טובה בין הארגון לסביבה.

על מערכת החינוך להכשיר את התלמידים לפעולה בעולם תעסוקתי רב תרבותי המאופיין במגוון סוגי אוכלוסיות העובדות יחד.

רענן ארבל - dialogim@outlook.com