photomontage-915133_640
שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות כלכליות – שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה מגמה נוספת המתפתחת בשנים האחרונות בעולם ובישראל, היא שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה. בישראל מדובר בנשים, חרדים,

קראו עוד »
0022190fd330121d07a601
גידול עולמי בפערים הכלכליים

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות כלכליות – גידול עולמי בפערים כלכליים https://youtu.be/Oj2LA8rEqQ4 מרכזי הכובד של הכלכלה העולמית משתנים עם עלייתן של מעצמות כלכליות חדשות, כמו סין, הודו ורוסיה, שהתמקמו

קראו עוד »
images
העלמות מקצועות ויצירת מקומות חדשים

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות כלכליות – העלמות מקצועות ויצירת חדשים https://youtu.be/Iy_us16Dusw חדירת טכנולוגיה מתקדמת לעולם הכלכלה והתעסוקה אף גורמת לאוטומציה של העבודה ומובילה להיעלמות מקצועות מסוימים וליצירת מקצועות

קראו עוד »
man-162605_640
מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות כלכליות – מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה יישום טכנולוגיות חדשות בעולם של כלכלת הידע הגלובלית, מאפשר יצירת מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה כגון מסחר

קראו עוד »
hand-237143_640
כלכלה גלובלית

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות כלכליות – כלכלה גלובלית שינויים מהותיים בכלכלה ובשוק התעסוקה מייצרים מגוון אתגרים חדשים לעולם החינוך הנדרש להקנות לתלמידיו מיומנויות וידע להתנהלות כלכלית ותעסוקתית נכונה.

קראו עוד »
בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​