חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות כלכליות - מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה

יישום טכנולוגיות חדשות בעולם של כלכלת הידע הגלובלית, מאפשר יצירת מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה כגון מסחר מקוון גלובלי, כלכלה שיתופית ותנועת היצרנות, שבמסגרתם יכול הצרכן להפוך ליצרן בהיקף גלובלי.

עובדי הידע נדרשים כבר היום לבצע את עבודתם בכל עת ובכל מקום ולפעול בצוותי עבודה וירטואליים גלובליים הכוללים בעלי התמחויות שונות, שכירים ועצמאיים, מאזורי גיאוגרפיה, זמן ותרבות שונים. ארגונים יעשו שימוש במודל מיקור המונים כדי לבצע מגוון משימות מחקר ופיתוח על ידי יחידים או על ידי קבוצות מקרב הציבור מבלי לייצר עמם יחסי עובד- מעביד.

משתתפי מיקור ההמונים יבצעו משימות של העלאת רעיונות, של בדיקות, של תכנון מוצרים ושל מתן שירותים בתמורה לתגמולים או לפרסים.  מבני תעסוקה חדשים אלה יאפשרו לארגונים ניצול מיטבי של מגוון  משאבים חיצוניים אך ייצרו עבורם אתגרים חדשים כגון פערי שפה ותקשורת, יכולת פיקוח ושליטה, המשכיות ומחויבות, איכות התוצרים ואחריות על סיכוני בריאות ובטיחות של המועסקים.

מערכת החינוך תצטרך להכשיר את התלמידים לפעול בהצלחה בעולם של דומיננטיות צרכנית, של מסחר מקוון גלובלי ושל כלכלה שיתופית.

רענן ארבל - dialogim@outlook.com