חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות כלכליות - העלמות מקצועות ויצירת חדשים

חדירת טכנולוגיה מתקדמת לעולם הכלכלה והתעסוקה אף גורמת לאוטומציה של העבודה ומובילה להיעלמות מקצועות מסוימים וליצירת מקצועות חדשים.

כבר היום מחליפות מכונות את בני האדם במגוון מטלות וברמת תחכום הולכת וגוברת, כאשר הצפי הוא שעד סוף המאה ה- 21 שבעה מתוך עשרה מקצועות אנושיים יבוצעו על ידי מכונות. היעלמות מקצועות ויצירת מקצועות חדשים עלולות להפחית את הביטחון התעסוקתי ולהוביל לאבטלה טכנולוגית מובנית ולהגדלת זמן הפנאי המוקדש לפעילות הפנאי ולמשפחה.

עובדי העתיד יצטרכו לפעול במתכונת של עבודה גמישה ולהמציא את עצמם כל פעם מחדש. הם יידרשו לניוד תכוף בין מגוון משרות, קריירות ומעסיקים, לשליטה ולפעולה במספרתחומי עיסוק בו זמנית, לתפקוד במספר סוגי העסקה (שכיר, עצמאי, חברה ועוד), ולרכישה מתמדת של כישורים ומיומנויות חדשים בהתאם למציאות המשתנה.

על מערכת החינוך להכשיר את הלומדים בה, לחיי עבודה גמישים ולהקנות להם את היכולת לזהות שינויים בעולם העבודה העתידי ולרכוש מיומנויות וכלים הנדרשים להתמודד עמם.

 

רענן ארבל - dialogim@outlook.com