חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד

המודל לפדגוגיה מוטת עתיד

מודל פמע עם מסגרת

מהו המודל
לפדגוגיה מוטת עתיד

המודל לפדגוגיה מוטת עתיד הינו ייצוג תפישתי המגדיר את מהות מרכיבי הפדגוגיה מוטת העתיד ואת היחסים ביניהם.

מודל זה משמש כמצפן מערכתי המכווין את פעילויות הפיתוח הפדגוגי המתבצעות על ידי כלל הגורמים במערכת החינוך, במטה ובשטח.

המודל כולל ארבע אבני בניין בסיסיות:
1. האתגרים לחינוך הנגזרים מהמגמות
2. הסביבות וההזדמנויות המאפשרות
   הנגזרות מהמגמות
3. עקרונות הפעולה
4. הפדגוגיה עליה משפיעים העקרונות

אבני הבניין של הדרישות לחינוך והסביבות וההזדמנויות המאפשרות, נגזרות מהמגמות המייצגות את המציאות החיצונית המשתנה המקיפה את עולם החינוך ומשפיעה עליו.

אבן הבניין של עקרונות הפעולה היא הציר המרכזי של המודל המשמש כמצפן מערכתי המכווין את הפעולה של מערכת החינוך. עקרונות הפעולה המוצעים ניתנים ליישום באופן דינמי ועדכני כנגזרת מהדרישות וההזדמנויות שמייצרות המגמות במציאות המשתנה.

אבן הבניין של הפדגוגיה החדשנית מייצגת את שדה הפעולה החינוכי בו מיושמים הלכה למעשה עקרונות הפעולה בכל ההיבטים הפדגוגיים וההיבטים הארגוניים תומכי הפדגוגיה.

מודל פמ"ע
בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com