חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד


ספרית הכלים

לוח
מוּדָּעוּת

מודל לפדגוגיה
מוטת עתיד

דוח
עיור וחינוך 2018

Future Oriented
Pedagogy

מצגת פדגוגיה מוטת עתיד ח17


פיצה מגמות

כלי זה מאפשר זיהוי השפעות של מגמות עתידיות על שמונת תחומי הפדגוגיה החדשנית. הכלי מסייע באיתור המגמות העתידיות המשפיעות ביותר על הפדגוגיה החדשנית וזיהוי התחומים עליהם משפיעה כל מגמה.  מודל זה בנוי ממעגל מרכיבי הפדגוגיה החדשנית של ה- OECD 2012 ו 20 מגמות בולטות שאותרו בתהליך הסריקה שערכה יחידת התכנון של אגף מו"פ ומיוצגות ע"י כרטיסיות המגמות.

שקפים פרועים111


שקפים פרועים

שקפים פרועים יאפשרו לכם "לשחק" עם אתגרים והזדמנויות.  תוכלו לבחון אסטרטגיות שונות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בארגון החינוכי.
מה תהיה נקודת ההתחלה שלכם לשינוי? מה יהיה הצעד הראשון? האם תנועו באמצעות העיקרון הקרוב לליבכם? או אולי התשוקה לשינויים מבניים תניע  אתכם?

תרחיש אישי1


אופן עתידים - אישי

כלי (מבוסס על מודל של העתידן ג'רום גלן) המסייע לנתח השלכות של מגמות, אירועים, והחלטות אישיות על ששה תחומי איכות החיים האישיים: בריאות, חברה, דיור, תחבורה, פעילויות, פיננסים. הכלי מאפשר זיהוי האיומים וההזדמנויות וגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עמם.

 

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​