חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד

 

 

 


תפריט המכלול הפדגוגי

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

היבט זה מתייחס לתשתיות פיזיות וטכנולוגיות התומכות ומקדמות את הפדגוגיה הן בתוך מרחבי החינוך המוסדיים הפורמאליים והן בשאר מרחבי החיים האי פורמליים הנמצאים מחוצה להם.
יש צורך בתשתית דינמית של טכנולוגיות מידע, בעלת ביצועים נאותים ונגישים, שיכולים להקל, לתקשר ולהפיץ הוראה חדשנית ולמידה יצירתית. מבני תמיכה אפקטיבייים נדרשים גם ליישם בצורה חלקה את כל הטכנולוגיות הדרושות.
בנוסף, יש להשתמש בתשתיות טכנולוגיות מידע כדי להרחיב את גבולות מרחב הלמידה לאורך זמן (גישה למשאבים 24/7 ומרחבי למידה וירטואליים).
מרחב הלמידה הפיזי צריך להיות מעוצב ומתוכנן (מחדש) תוך ניצול של צבעים, אורות, צלילים וכו ', על מנת לתת השראה להוראה חדשנית ולמידה יצירתית.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com