חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

תכנון וארגון

היבט זה מתייחס להיבטי תכנון וארגון הנדרשים כדי לתמוך ולקדם את מכלול היבטי הפדגוגיה. היבט התכנון והארגון מתייחס למגוון נושאים ובכללם ייעוד, מבנה, תפקידים ואופני העסקה, תהליכי תכנון, ביצוע, ניטור, אבטחת איכות ושיפור, סדירויות ארגוניות, תרבות ארגונית ועוד.
יש לאמץ גישה הוליסטית ללמידה חדשנית, שבה כל האלמנטים של ארגון לומד מובאות בחשבון ונחשבים "חיוניים".
מנגנוני ניטור צריכים להיות מופעלים כדי להעריך התקדמות, כדי למקד מחדש ובאופן אפקטיבי פרקטיקות ארגוניות וכדי להעלות את רמות הבשלות הטכנולוגית בארגוני למידה.
פרקטיקות ארגוניות צריכות להיות מופצות בקרב השחקנים המרובים של הקהילה ולהיות משותפות לכולם.
זהו היבט קריטי כדי להבטיח איכות הוראה, למידה והערכה ולהפוך את ארגוני הלמידה להיות מרכזי תרבות ולמידה עבור הקהילה המקומית.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com