חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

תוכן ותכניות לימודים

היבט זה מתייחס למשאבי התוכן המשמשים את ההוראה והלמידה ולתוכניות הלימודים המגדירות את יעדי הלמידה ומסגרות לפיתוח פעילויות הלמידה.
תוכן - מתייחס למשאבים של הוראה ולמידה.
תכניות לימודים - מונח המתייחס למטרות למידה ולמסגרות לפיתוח פעילויות.
גם תוכן וגם תכניות לימודים צריכים להיות כפופים לעדכונים שוטפים, בהם בעלי העניין בתחום החינוך והמתרגלים לוקחים חלק פעיל.
במסגרת זו צריך להביא בחשבון את המחקרים האחרונים אשר מדגישים בין היתר את הצורך:
- לפתח ולהעריך לא רק ידע עובדתי ומיומנויות קשות, כגון נומריות ואוריינות, אלא גם מיומנויות רכות חולפות כגון איתור בעיות, פתרון בעיות ושיתוף פעולה.
- לקחת ברצינות את הידע הקודם, את הרעיונות, האינטרסים והמיומנויות שהלומדים מביאים איתם ללמידה
- להעריך באותה מידת חשיבות גם למידה פורמלית וגם למידה אי-פורמלית
- לארגן מחדש את ההתארגנות החינוכית (כגון לוחות זמנים, הקצאת הלומדים בכיתות וכו ') על מנת לתת יותר זמן והזדמנויות ללמידה יצירתית מותאמת אישית
- לעשות שימוש טוב יותר בטכנולוגיות המידע הזמינות עבור הוראה חדשנית ולמידה.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com