חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

מנהיגות וערכים

היבט זה מתייחס למאפייני המנהיגות והערכים הארגוניים הנדרשים כדי להוביל תהליכי שינוי, שיפור וחדשנות בכל היבטי הפדגוגיה.
יש לפעול בהקשרים חינוכיים וערכיים שישפיעו על מטרות הלמידה ועל הפדגוגיות, יקדמו את ההון האנושי ויבטיחו נגישות לחינוך איכותי לכל.
מנהיגות חינוכית חייבת ליטול תפקיד מכריע בתזמור תהליכים על ידי ייזום וניטור שינויים, מתן משאבים ותשתית נדרשת, איתגור תפיסות מוטעות על חידושים, ותמיכה בפיתוח מקצועי של הצוות תוך ניצול היתרונות הגלומים בשותפויות יצירתיות.
באופן כללי, מנהיגות בית ספרית אפקטיבית, אשר מעריכה הוראה חדשנית ולימוד יצירתי, היא המפתח ליישום בקנה מידה גדול ובר קיימא של הכיתה היצירתית.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​