חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

מיומנויות

היבט זה מתייחס למיומנויות נלמדות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות. מיומנויות אלו כוללות מיומנויות קשות כגון אוריינות לשונית ומתמטית כמו גם מיומנויות רכות כגון פתרון בעיות ושיתופיות. בנוסף נכללים בהיבט זה גישות ומאפיינים אישיותיים שעל הלומדים לפתח כדוגמת ביטחון עצמי, מוטיבציה, חוסן נפשי להתמודדות עם מצבי עמימות ואי ודאות ועוד.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​