חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד

העקרונות הפדגוגיים

בבסיס המודל עומדים שישה עקרונות יסוד בהם צריכה מערכת החינוך להתמקד כדי לתת מענה הולם למגמות ולאתגרי העתיד:

- פרסונליות
- שיתופיות
- אי פורמליות
- גלוקליות
- תמורתיות
- תכלול

עקרונות אלו רלוונטיים לכל תחומי החיים בהם נדרשת התאמה למגמות המציאות העתידית והמשתנה ובכללם לתחום החינוך.
חלק מהעקרונות הללו מוכר וחלקם חדש, אך אופן יישומם בעתיד יהיה שונה מאשר בעבר לאור המגמות העתידיות.
עקרונות פמ"ע

פרסונליזציה משמעותה התאמה אישית של תכנים, מוצרים ושירותים לצרכים והרצונות הספציפיים של אדם מסוים כדי להגדיל את הערך המוסף שהוא מקבל. מגמה זו מתעצמת עקב היכולת של הטכנולוגיה לזהות ולספק את הצרכים הספציפיים של כל פרט באמצעות מגוון הולך וגובר של מוצרים ושירותים.

שיתופיות היא תהליך שבו שתי ישויות או יותר פועלות יחדיו כדי לממש או להשיג יעד משותף בהצלחה. יתרונות השיתופיות הפכו אותה למנגנון פעולה בסיסי הנפוץ בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה. בתחום החברתי קהילות מייצרות חזון חברתי, פוליטי או רוחני משותף וחולקות אחריות ומשאבים כדי ליישם חזון זה.

עיקרון אי הפורמלית מתייחס לתופעה של פעילות למידה המתבצעת מחוץ למסגרות ארגוניות ומוסדיות פורמליות, שבאופן מסורתי היו אמונות על תכנונה, ניהולה והערכתה. טכנולוגיות ודפוסי פעולה חדשים מייצרים שפע של הזדמנויות חדשות לפעילויות אנושיות אי פורמליות, בעלות ערך רב לפרט ולחברה.

תופעת הגלוקליות משקפת קונפליקט ומתח מתמידים בין הזהות הגלובלית לבין הזהות הלוקלית־לאומית. הגלובליזציה המואצת מפתחת, בעיקר בקרב הדור הצעיר, תודעת זהות גלובלית של אזרחי העולם, המובילה להתגייסות  לפעילויות גלובליות לשמירה על זכויות אדם, שמירה על הסביבה, ויציאה נגד עוולות בינלאומיות ותאגידים חובקי עולם. במקביל ללחץ המופעל על המדינה על ידי הגלובליזציה, מופעל עליה גם לחץ פנימי מצד קהילות לאומיות, אתניות ותרבותיות לשמור על מאפיינים מקומיים אותנטיים.

העידן המודרני הוא עידן של תמורות מורכבות, רבות עוצמה ומואצות. בשנת אלף לספירה ניתן היה לנבא בוודאות גבוהה כיצד ייראו חיי היום יום בטווח של מאה שנים קדימה. במציאות המודרנית, המשתנה באופן דרמטי ומהיר, קשה להעריך כיצד תיראה המציאות בעוד עשורים בודדים. תמורות מרובות מתחוללות בכל היבטי החיים, משפיעות זו על זו ויוצרות מציאות מורכבת להבנה ולהתמודדות. קצב התמורות הולך ומואץ שכן המציאות החדשה מכילה מנגנונים המאפשרים ייצור שינויים בקצב מהיר יותר.

משמעות עיקרון התכלול בחינוך היא גיבוש עצמי שלם כעמוד שדרה וכמצפן אישי המסייעים ללומד לנווט בבטחה בגלים הסוערים של המציאות המשתנה. יישום עיקרון התכלול בחינוך מסייע ללומדים להתמודד עם אתגר המציאות המשתנה במספר אופנים. ראשית, הוא מניע את הלומד לפתח, באופן עצמאי, זהות אותנטית המתפקדת כעוגן מייצב ואיתן בים המגמות של המציאות המשתנה. שנית, הוא מוביל את הלומד, לפתח באופן עצמאי, תכלית אישית אותנטית המשמשת לו כמצפן אישי לניווט במציאות משתנה, עמומה ובלתי מוכרת.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com