דבר הדקאן_5
עליה ברמת ההשכלה

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות חברתיות – עליה ברמת ההשכלה מגמה נוספת הטומנת בחובה הזדמנות למערכת החינוך, היא העלייה ברמת ההשכלה בישראל. כנגזרת מהעלייה המתמדת ברמת ההשכלה, עולה יכולתם

קראו עוד »
úîåðåú äñãøä:

îùôçä îåãøðéú
òåðä 5
(òåðú 2013-2014)

Artwork © 2013 American Broadcasting Companies. All rights reserved.

Photographs © 2013 American Broadcasting Companies. All rights reserved.

Motion Picture © 2013-2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

 *** Local Caption *** Artwork © 2013 American Broadcasting Companies. All rights reserved.
Photographs © 2013 American Broadcasting Companies. All rights reserved.
Motion Picture © 2013-2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
מגוון משפחות מודרניות

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות חברתיות – מגוון משפחות מודרניות במקביל לחילופי הדורות מתפתחת מגמה של מגוון סוגי המשפחה המודרנית. "המשפחה המודרנית" כוללת סוגים רבים של משפחות, המקיימות חיים

קראו עוד »
523360861
גידול אוכלוסין והגירה

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות חברתיות – גידול אוכלוסין והגירה https://youtu.be/fTznEIZRkLg הגירת אוכלוסיות היא מגמה עולמית נוספת המונעת מאידיאולוגיה (עלייה לישראל), מחיפוש הזדמנויות חדשות בעולם גלובלי (מהגרים מסודן ואריתריאה),

קראו עוד »
7-610x350
אחריות חברתית

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות חברתיות – אחריות חברתית השינויים החברתיים מלווים בשינויים ערכיים המתרחשים ברמה הגלובלית והמקומית כאחד. ערכים כגון אינדיבידואליזם והעצמת הפרט מושלים בכיפה לעומת ערכים קולקטיביים

קראו עוד »
מפתח1
בריאות ותזונה

סגנון החיים בחברת השפע המודרנית מייצר מגמות הדורשות התייחסות מצד מערכת החינוך. כזו היא התופעה המתגברת של השמנת יתר המזיקה לבריאות הפרט, גורמת לדימוי עצמי ירוד, לחרדה ודיכאון, ולפגיעה ביכולת

קראו עוד »
Generations
חילופי דורות

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות חברתיות – חילופי דורות https://youtu.be/bt8cfeBM4mI אנחנו נמצאים בתקופה של חילופי דורות, ויש לכך משמעות חברתית-כלכלית. בני דור הבייבי בום (ילידי 1946-1964) נמצאים בתהליכי פרישה

קראו עוד »
בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​