images2
מקצועות ירוקים

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות סביבתיות – מקצועות ירוקים הקישו על התמונה למעבר לאתר – https://www.kellyservices.us/us/careers/career-resource-center/employment-trends/the-future-is-bright-for-green-jobs/ כרזה: העתיד מאיר למקצועות הירוקיםוגם: קישורים לשני אתרים מארה"ב המתמקדים בחיפוש עבודה ירוקה:http://www.sustainablebusiness.com

קראו עוד »
renewable_energy
כלכלה ירוקה

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות סביבתיות – כלכלה ירוקה https://youtu.be/mmpbr9-NiVM בעבר הצליחו רגולציה וחדשנות טכנולוגית לצמצם חלקית את העומס על הסביבה. בשנים האחרונות מיושמת גישה כלכלית המתמקדת ביצירת חיבור

קראו עוד »
images1
שינויים אקלימיים

חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד מגמות סביבתיות – שינויים אקלימיים סרטו של אייל ברטוב, לכנס בינלאומי שנערך בתל אביב ב 30.11.14, בנושא השפעות שינויי האקלים על הציפורים בכלל ועל הציפורים

קראו עוד »
קיימות
יישום גישות הקיימות

דרך מרכזית להתמודדות עם ההשפעות של התרבות האנושית על כדור הארץ היא באמצעות יישום גישות הקיימות שגובשו בעשורים האחרונים. 'קיימות' משמעה פוטנציאל לחיי רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

קראו עוד »
בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​