מתווה לפדגוגיה
מוטת עתיד

מודל לפדגוגיה
מוטת עתיד

דוח
עיור וחינוך 2018

Future Oriented
Pedagogy

אודות

  • יחידת התכנון לפדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ ניסויים ויוזמות, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך, ישראל

המשימה

  • לחקור את השפעת מגמות העתיד על מערכת החינוך
  • לזהות אתגרים והזדמנויות הנגזרים ממגמות העתיד
  • להציע דרכים להתמודדות מערכתית בשדה החינוך
  • ליצור מאגר מידע עדכני ומבוסס

אנו מציעים

  • פדגוגיה מוטת עתיד - מתווה והמלצות ליישום
  • מצפן מערכתי להתמודדות במציאות משתנה
  • יעוץ בניהול הטמעת פדגוגיה מוטת עתיד
  • כלי אבחון ומיפוי ארגוניים למוכנות עתיד
  • כלים לחשיבת עתיד
בניית האתר - רענן ארבל - dialogim@outlook.com