מתווה לפדגוגיה
מוטת עתיד

מודל לפדגוגיה
מוטת עתיד

דוח
עיור וחינוך 2018

Future Oriented
Pedagogy

אודות

המשימה

אנו מציעים

בניית האתר - רענן ארבל - dialogim@outlook.com