- שלב 1 -
מיפוי עקרונות במוצר הקיים

באמצעות הטבלה בצעו מיפוי של עקרונות מודל הפדגוגיה מוטת העתיד הבאים לידי ביטוי במוצר הקיים.

- שלב 2 -
מהן האסטרטגיות שתנקטו
לשילוב עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד במוצר

מבין האופציות הבאות, באמצעות אילו שיטות תבחרו לשלב את העקרונות במוצר:
שילוב של עיקרון חדש שעדיין לא בא לידי ביטוי במוצר
מימוש חדש של עיקרון המיושם כבר במוצר באמצעות מתן מענה למגמות עתידיות
מימוש חדש של עיקרון המיושם כבר במוצר באמצעות רכיב מוביל אחד מבין הרכיבים הפדגוגיים המופיעים במודל
מימוש חדש של עיקרון המיושם במוצר באמצעות רכיב אחד מבין הרכיבים הארגוניים המופיעים במודל

- שלב 3 - ​
הגדרת מפרט הפדגוגיה (הפיצה)
הנגזר מהאסטרטגיה

כיצד יראה כל אחד מתשעת תחומי המפרט הפדגוגי של המוצר לאור העקרונות והאסטרטגיות שנבחרו

- שלב 4 -
כיצד נראה תרחיש עתידי של המוצר

נסחו תרחיש עתידי למוצר המותאם (עד 500 מילים)

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com