מקצועות ירוקים

חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות סביבתיות - מקצועות ירוקים
הקישו על התמונה למעבר לאתר
- https://www.kellyservices.us/us/careers/career-resource-center/employment-trends/the-future-is-bright-for-green-jobs/

כרזה: העתיד מאיר למקצועות הירוקים
וגם: קישורים לשני אתרים מארה"ב המתמקדים בחיפוש עבודה ירוקה:
http://www.sustainablebusiness.com
http://www.greenenvironmentnews.com

במסגרת הכלכלה הירוקה מתפתחים מוצרים ושירותים חדשניים ומגוון מקצועות ירוקים בתחומים כמו: ביולוגיה, מדעי האקלים, שימור, כימיה והנדסה סביבתית, דיני איכות הסביבה, מדעי הים ו- Metagenomics, אנרגיה מתחדשת, קיימות, תכנון עירוני והנדסת סביבה, ניהול פסולת, אנרגיות גל ורוח, מחקר ביולוגי ואקולוגי, עיצוב ירוק, מדע ימי וניהול פרויקטים.

בעתיד אנו עשויים לראות מקצועות ירוקים מהפכניים יותר כגון מנהלי חוות אנכיות, מגדלי בשר מתורבת, מהנדסי הנעת מימן ומהנדסי היתוך קר. מקצועות קיימים ועתידיים אלה יתמכו ביישום מדיניות של קיימות, אשר תצמצם את ההשלכות הסביבתיות של ניצול משאבי כדור הארץ, ההתחממות הגלובלית, וזיהומים מתעשיות ענק, כמו תעשיית הרכב ותעשיית המזון מן החי.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com

יישום גישות הקיימות

חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות סביבתיות - יישום גישות הקיימות
על מסחר פחמן אישי כמדיניות חדשנית להתמודדות עם שינוי אקלים מחקרה של ד"ר יעל פרג, מרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף ד"ר טינה פוסט מאוניברסיטת אוקספורד

דרך מרכזית להתמודדות עם ההשפעות של התרבות האנושית על כדור הארץ היא באמצעות יישום גישות הקיימות שגובשו בעשורים האחרונים.

'קיימות' משמעה פוטנציאל לחיי רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. על פי הגדרת האו"ם פיתוח בר קיימא עונה לצרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.

נקודת המוצא של גישת הקיימות היא שקיים הון טבעי קריטי (אוזון, אקלים, מגוון ביולוגי) שאינו בר- החלפה ואשר לא ניתן לפצות על אובדנו באמצעות הגדלת צורות הון אחרות. יש לשמור על הון טבעי קריטי זה באמצעות ניצול משאבים מתחדשים בקצב השווה לקצב התחדשותם, משאבים מתכלים בקצב שווה לקצב פיתוחם של תחליפים ויצירת פליטות ופסולת בקצב שהסביבה יכולה לנטרל יש המדברים על "קיימות רחבה" המדגישה את הצורך בקיום אנושי וסביבתי ראוי החותר לאושר ציבורי, לחיים משמעותיים, לקהילה, לדמוקרטיזציה ולחלוקה הוגנת של משאבים.

הטמעת מדיניות של קיימות מהווה אתגר חברתי המשלב חוקים לאומיים ובינלאומיים, תכנון עירוני, תחבורה בת קיימא, סגנון חיים מקומי ואישי וצרכנות אתית.

כך, למשל, ניתן לקדם מגורים בכפרים אקולוגיים ובערים בנות קיימא, לעודד פרקטיקות מקצועיות כמו תַּרְבות עֵ דֶ ן (Permaculture) חקלאות בת קיימא ובנייה ירוקה, לפתח טכנולוגיות חדשות, כדוגמת אנרגיה מתחדשת, ולשנות את סגנון הצריכה האישי.

 

רענן ארבל - dialogim@outlook.com

שינויים אקלימיים

חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות סביבתיות - שינויים אקלימיים
סרטו של אייל ברטוב, לכנס בינלאומי שנערך בתל אביב ב 30.11.14, בנושא השפעות שינויי האקלים על הציפורים בכלל ועל הציפורים הנודדות בפרט.

הגידול באוכלוסייה האנושית הגלובלית והמעבר לתרבות צריכה מערבית של מאות מיליונים של בני אדם במדינות המתפתחות, אשר צורכים פי 32 מכמות האנרגיה שצרכו בעבר, גורם להעצמת הלחץ על משאבי כדור הארץ.

הפעילות האנושית המתעצמת תורמת להתחממות כדור הארץ בעיקר עקב העלייה בכמות גזי החממה באטמוספירה, הנוצרים בתהליכי הפקת דלק וייצורו, בפירוק פסולת, בתעשיית הבקר והצאן ועוד, ומואצת עקב כריתת יערות ושריפתם.

בקצב הנוכחי הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ צפויה לעלות ב- 1.8- מעלות עד שנת 2100. התחממות האטמוספרה והאוקיינוסים וירידה בכמויות השלג גורמות להפשרת קרחונים ולעליית גובה פני הים, אשר עלולות להביא להצפת אזורי חוף.

שינויי האקלים מגדילים את מספר אירועי מזג האוויר הקיצוניים כגון שטפונות, בצורות, גלי חום, שריפות וסופות גורמת להפרת האיזון הקיים של מערכות אקולוגיות, להכחדת מינים של בעלי חיים, לפלישת מינים לטריטוריות חדשות, להתרבות מזיקים ולנדידת מינים נשאי מחלות. המערכת האקולוגית הקיימת, על מגוון המינים שבה ויחסי הגומלין ביניהם, חיונית לבני האדם בהיבטים של בריאות, כלכלה ורווחה. פגיעה במערכת האקולוגית תפגע בבני האדם, בבעלי החיים ובצומח, ותחייב מציאת תחליפים מלאכותיים ויקרים.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com

כלכלה ירוקה

חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות סביבתיות - כלכלה ירוקה

בעבר הצליחו רגולציה וחדשנות טכנולוגית לצמצם חלקית את העומס על הסביבה. בשנים האחרונות מיושמת גישה כלכלית המתמקדת ביצירת חיבור בין סדר היום הסביבתי לבין המנגנונים המפעילים את המשק. גישה זו, הקרויה כלכלה ירוקה, עושה שימוש ברגולציה כלכלית ופיננסית, בעידוד מנופי-צמיחה ירוקים ובהפעלת כלים כלכליים בניסיון לתת ערך כלכלי למשאבי הסביבה ולנזקים בריאותיים הנגרמים כתוצאה מחשיפת האוכלוסייה לזיהומים. הכלכלה הירוקה, המבוססת על תקנות וחוקים לאומיים ובינלאומיים, עוסקת בסחר במכסות פליטה, באנרגיה נקייה, במחזור, בטיפול בפסולת, בצמצום חתימה סביבתית, במים, בחקלאות, בתחבורה ועוד. התחום זוכה לתשומת לב רבה, מרכז אליו משאבים הולכים וגדלים מצד ממשלות ותעשיות ומהווה מנוף מרכזי לצמיחה וליצירת משטר כלכלי-סביבתי גלובלי. תחום הכלכלה הירוקה רווי בחדשנות המקדמת שימוש בר קיימא במשאבים טבעיים, ייצור מודלים ארגוניים חדשים לשיפור יעילות סביבתית, ופתרון אתגרים טכנולוגיים, סביבתיים מקומיים וגלובליים.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com