כלכלה גלובלית

חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות כלכליות - כלכלה גלובלית

שינויים מהותיים בכלכלה ובשוק התעסוקה מייצרים מגוון אתגרים חדשים לעולם החינוך הנדרש להקנות לתלמידיו מיומנויות וידע להתנהלות כלכלית ותעסוקתית נכונה.

הכלכלה העולמית משתנה מכלכלות משאבים מקומיות לכלכלת ידע גלובלית. הכלכלות המקומיות הופכות לכלכלה גלובלית המושתתת על רשת מורכבת ועל שבירה של תלות כלכלית בין מדינות בהיבטים של ייצור, מסחר, צריכה והון. כלכלת המשאבים הוותיקה, שהתבססה על משאבי טבע כגון חומרי גלם, נפט וגז, נדחקת על ידי כלכלת הידע המושתתת על הון רוחני. כלכלת הידע, המאפשרת השגת עושר ועוצמה באמצעות שליטה מתוחכמת ברעיונות ובמידע, היא גלובלית ודינמית, מוטת טכנולוגיה ומבוססת על קישוריות-על.

בעידן כלכלת הידע הגלובלית, הגורמים להצלחה כלכלית של מדינות הם משטר פתוח ומאפשר, תמריצים כלכליים, חינוך, חדשנות וטכנולוגיות מידע ותקשורת.

המטבע העובר לסוחר בכלכלת הידע הגלובלית הוא מיומנויות המאה ה-21

מערכת החינוך נדרשת להכשיר את תלמידיה לפעול בהצלחה במסגרת כלכלת הידע הגלובלית.

רענן ארבל - dialogim@outlook.com