חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות סביבתיות - שינויים אקלימיים
סרטו של אייל ברטוב, לכנס בינלאומי שנערך בתל אביב ב 30.11.14, בנושא השפעות שינויי האקלים על הציפורים בכלל ועל הציפורים הנודדות בפרט.

הגידול באוכלוסייה האנושית הגלובלית והמעבר לתרבות צריכה מערבית של מאות מיליונים של בני אדם במדינות המתפתחות, אשר צורכים פי 32 מכמות האנרגיה שצרכו בעבר, גורם להעצמת הלחץ על משאבי כדור הארץ.

הפעילות האנושית המתעצמת תורמת להתחממות כדור הארץ בעיקר עקב העלייה בכמות גזי החממה באטמוספירה, הנוצרים בתהליכי הפקת דלק וייצורו, בפירוק פסולת, בתעשיית הבקר והצאן ועוד, ומואצת עקב כריתת יערות ושריפתם.

בקצב הנוכחי הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ צפויה לעלות ב- 1.8- מעלות עד שנת 2100. התחממות האטמוספרה והאוקיינוסים וירידה בכמויות השלג גורמות להפשרת קרחונים ולעליית גובה פני הים, אשר עלולות להביא להצפת אזורי חוף.

שינויי האקלים מגדילים את מספר אירועי מזג האוויר הקיצוניים כגון שטפונות, בצורות, גלי חום, שריפות וסופות גורמת להפרת האיזון הקיים של מערכות אקולוגיות, להכחדת מינים של בעלי חיים, לפלישת מינים לטריטוריות חדשות, להתרבות מזיקים ולנדידת מינים נשאי מחלות. המערכת האקולוגית הקיימת, על מגוון המינים שבה ויחסי הגומלין ביניהם, חיונית לבני האדם בהיבטים של בריאות, כלכלה ורווחה. פגיעה במערכת האקולוגית תפגע בבני האדם, בבעלי החיים ובצומח, ותחייב מציאת תחליפים מלאכותיים ויקרים.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com