חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות טכנולוגיות - רשתות חברתיות

במישור החברתי מאומצות טכנולוגיות המדיה החברתית על ידי ארגונים המיישמים רשתות חברתיות פנים ארגוניות שחלקן מבוססות על רשתות חברתיות ציבוריות (LinkedIn, YouTube, Twitter Facebook ,Google). רשתות אלו תומכות בייצור ובהעלאת תכנים ומאפשרות יחסי גומלין בין משתמשים ובעלי עניין של הארגון ברמה הארגונית, המקומית והגלובלית.

כלי מיקור המונים (Crowdsourcing) יאפשרו מיקור חוץ לקהילת בעלי העניין של הארגון של משימות כגון פתרון בעיות והצעות לשיפור ולעיצוב חזון ארגוני. פלטפורמות למידה חברתית ומערכות ניהול למידה (LMS) יאפשרו ללומדים לשקף את תחומי המומחיות והעניין שלהם, ליצור, לשתף, להעריך תכנים לימודיים ולקבל אימון ותמיכה בזמן אמת. מערכות חינוך ומורים יפתחו ויפיצו מערכי הוראה ולמידה ויקבלו משוב מבוסס הערכת עמיתים.

רמה מורכבת יותר של למידה בשיתוף פעולה תושג באמצעות משחקי מחשב רציניים מרובי משתתפים בהם פועלים ביחד משתתפים רבים לביצוע משימות בעולמות תוכן שונים באמצעות אסטרטגיות שונות, כדי להשיג מטרות חינוכיות. משחקים אלה יהפכו את הלומדים לפעילים ויעוררו מוטיבציה ללמידה, יעשירו את הידע של הלומדים ויפתחו מיומנויות חשובות.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com