חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות חברתיות - עליה ברמת ההשכלה

מגמה נוספת הטומנת בחובה הזדמנות למערכת החינוך, היא העלייה ברמת ההשכלה בישראל.

כנגזרת מהעלייה המתמדת ברמת ההשכלה, עולה יכולתם של הורים להשקיע בחינוך ילדיהם ולהפוך מעורבים יותר בתכנון מסלולי הלימוד שלהם ובתמיכה וליווי של תהליכי למידתם הפורמלית והבלתי פורמלית.

מערכת החינוך יכולה לשתף פעולה עם ההורים כדי לקדם תהליכי למידה של התלמידים.

רמת ההשכלה הגוברת בקרב נשים והגידול בעלויות ניהול המשפחה מובילים להגברת כניסת נשים לשוק העבודה, הגוזרת התמודדות עם אתגרי האיזון בין הבית לעבודה, ייצוג שוויוני של נשים במשרות מובילות ופערי שכר בין המינים. מומחים מעריכים כי בסביבות 2027 יעבדו שני ההורים בכ- 70 אחוזים ממשקי הבית בעולם.

אתגר השוויון המגדרי קיים גם בתוך מערכת החינוך. יש מעט בנות שלומדות מקצועות מדעיים וטכנולוגיים, מורים מעבירים מסרים סמויים וגלויים שסותרים שוויון מגדרי, ומקצוע ההוראה עצמו עדיין מזוהה עם תעסוקת נשים.

מערכת החינוך תידרש לסייע לבנות בבחירות המקצועיות והחינוכיות שיעשו, ולבער דעות קדומות והתנהגויות סטריאוטיפיות הקיימות במערכת לגבי בנות.

 

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com