חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות פוליטיות - מות הפרטיות

ברמת הפרט מתחולל שינוי דרמטי של מות הפרטיות, אשר נתפסה בעבר כזכות לגיטימית ומקובלת של הפרט ואילו כיום נתונה תחת מתקפה בשם הביטחון הלאומי, האינטרסים של משווקים והנוחות של הצרכנים.

רשויות ממשלתיות וחברות פרטיות רבות אוגרות מידע רב על הציבור באמצעות האינטרנט, ניטור פעולות קנייה ומכירה, מצלמות וטכנולוגיות מתפתחות נוספות כמו ה- .WAZE

חלק ניכר מאובדן הפרטיות נובע ממסירת מידע אישי באופן יזום על ידי הגולשים באינטרנט, באפליקציות וברשתות החברתיות. גולשים אלה מעוניינים בחיבוריות, בשיתופיות ובחברה, ומוכנים לחשוף פרטים אישיים וחוויות אינטימיות כדי להשתייך לקבוצה, כדי לקבל תגמול העונה לצרכים נרקיסיסטיים או כדי לקבל שירות חדש כלשהו.

למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בהטמעת תפיסה חדשה של פרטיות, המותאמת לאתגרי המציאות החדשה, ובהגנה על המידע הרב שנצבר על תלמידים בתהליכי הניהול, הלמידה וההוראה הדיגיטליים.

 

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com