חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות חברתיות - מגוון משפחות מודרניות

במקביל לחילופי הדורות מתפתחת מגמה של מגוון סוגי המשפחה המודרנית. "המשפחה המודרנית" כוללת סוגים רבים של משפחות, המקיימות חיים משותפים של יחידים או של זוגות, לעתים נשואים ולעתים לא, עם ובלי ילדים, בשילובים מגוונים של יחידים וגרושים, משפחות מאמצות ומשפחות אומנה.

המשפחה המודרנית עשויה להיות חד הורית או חד מינית וקטנה יותר מאשר בעבר, עקב ירידה בפריון וצמצום היקפם של משקי הבית. לעתים קרובות מדובר בהורים שהביאו לעולם ילדים בגיל מבוגר יותר עקב הרצון להגשמה עצמית ולפיתוח קריירה או לאחר גירושים ונישואים-מחדש.

חלק מסוגי המשפחה המודרנית זקוקים עדיין ללגיטימציה ולקבלה על ידי החברה ומייצרים אתגרים חדשים, חברתיים, כלכליים ופדגוגיים, המונחים גם לפתחה של מערכת החינוך.

כך, למשל, ריבוי הורים עצמאיים העומדים בראש משפחות חד הוריות, שרובם הם נשים בעלות כושר השתכרות נמוך וגרושים הנדרשים לתמוך בילדיהם מנישואים קודמים, הופך משפחות רבות למעוטות יכולת ופוגע בהישגי ילדיהן ובהשכלתם. משפחות אלו נוטות להעביר למערכת החינוך את האחריות לטיפול בנושאי ערכים, חינוך מיני, מניעת אלימות וצריכת אלכוהול.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com