חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות חברתיות - חילופי דורות

אנחנו נמצאים בתקופה של חילופי דורות, ויש לכך משמעות חברתית-כלכלית.

בני דור הבייבי בום (ילידי 1946-1964) נמצאים בתהליכי פרישה ובני דור ה-X (ילידי 1965-1980) תופשים את מקומם כמי שמובילים ומנהלים את החברה.

בני דור ה-Y (ילידי 1995-1981 ) יהפכו עד שנת 2020 להיות המרכיב הדומיננטי ברצפת הייצור של עולם התעסוקה, ובכלל זה ישמשו כמורים במערכת החינוך, ואילו בני דור ה-Z ( ילידי 1996 ואילך) מרכיבים את אוכלוסיית התלמידים הנוכחית של מערכת החינוך.

כל דור מאופיין בתפיסות עולם, ביעדים, בערכים ובסגנונות פעולה שונים. לדוגמא,  מורי דור ה- Y הם שיתופיים, יצירתיים ויזמיים, ומעוניינים בבסיס כלכלי איתן ובעבודה הנתפסת בעיניהם כבעלת משמעות. תלמידי דור ה- Z מאופיינים באוריינטציה טכנולוגית מגיל צעיר, ברשתיות, במשחקיות, בשיתופיות, בלמידה עצמית, בהתנהלות רב ערוצית וביכולת לפעול בקצב מהיר. מאפייניהם של מורי דור ה- Y ושל תלמידי דור ה- Z מייצרים הזדמנויות למערכת החינוך ליישום פרקטיקות הוראה ולמידה מתקדמות שעשויות לחולל מהפכה בחיינו.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com