חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות חברתיות - בריאות ותזונה

סגנון החיים בחברת השפע המודרנית מייצר מגמות הדורשות התייחסות מצד מערכת החינוך. כזו היא התופעה המתגברת של השמנת יתר המזיקה לבריאות הפרט, גורמת לדימוי עצמי ירוד, לחרדה ודיכאון, ולפגיעה ביכולת ההשתכרות.

למערכת החינוך תפקיד חשוב בהתמודדות עם תופעה זו על ידי הקניית דפוסים של אורח חיים בריא, קידום מודעות ציבורית, הקניית הרגלי אכילה בריאה וקיום פעילות גופנית בגיל מוקדם ככל האפשר.

תופעה נוספת, הנגזרת מסגנון החיים בחברת השפע המודרנית, מקיצור שבוע העבודה ומהעלייה בתוחלת החיים, היא מגמת הרחבת זמן הפנאי.

מערכת החינוך יכולה לחנך וללמד תלמידים לנצל את זמן הפנאי באופן חיובי ומעשיר.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com