חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות חברתיות - אחריות חברתית

השינויים החברתיים מלווים בשינויים ערכיים המתרחשים ברמה הגלובלית והמקומית כאחד. ערכים כגון אינדיבידואליזם והעצמת הפרט מושלים בכיפה לעומת ערכים קולקטיביים שהיו בעלי חשיבות רבה יותר בעבר.

במקביל, ערך האחריות החברתית זוכה לחשיבות הולכת וגוברת, והוא מאזן בין התפתחות כלכלית חומרית אישית וארגונית לבין רווחת החברה והסביבה.

ערך האחריות החברתית, שמקור התפתחותו הוא במגזר העסקי/תאגידי כולל כללי התנהגות הנתפסים ראויים והוגנים לכלל בעלי העניין של הארגון כגון: אתיקה, שקיפות ודיווח, הגינות, יחס הוגן, זכויות אדם ואזרח, קיימות, סביבת עבודה הוגנת, ומעורבות ותרומה לקהילה.  

מערכת החינוך נדרשת להתמודד עם התפיסה המתגברת של העצמת הפרט ויכולה לאמץ וליישם את עקרונות האחריות החברתית כדי לפעול בצורה נכונה מול בעלי העניין שלה.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com